Názov publikácie: Efektívna komunikácia školy s rodičom
Autor: Soňa Koreňová – Kristián Berecz
Cena: 14.8 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31 348 262
Na stiahnutie:  Príloha

Téma vzťahov a komunikácie medzi učiteľmi a rodičmi je v súčasnosti stále viac aktuálna. Školy i rodičia vedia, že udržiavať korektnú komunikáciu pomáha vzťahu i prospechu detí. Stále však existuje množstvo otáznikov týkajúcich sa vhodných foriem, nástrojov a frekvencie komunikácie medzi učiteľmi a rodičmi. Aké komunikačné kanály využívajú v súčasnosti rodičia? Má byť rodičovské združenie formálna a stručná udalosť alebo je lepšie ho nejako ozvláštniť? Ako možno povzbudiť rodičov, aby sa zapájali do tvorby školskej komunity? Čo sa dá urobiť inak, aby sa rodičom darilo komunikovať férovejšie? Ako sa zachovať v prípade konfliktnej situácie? Aaké kompetencie môžu rodičia v škole využiť? Autori publikácie prinášajú odpovede na tieto a mnohé iné otázky. Publikácia je výsledkom štúdia slovenskej a zahraničnej literatúry a absolvovania množstva rozhovorov s učiteľmi a rodičmi školopovinných detí. Vďaka tomu je zmesou nielen „overených receptov“ a stratégií, ale najmä prehľadom rôznych prípadových situácií a príkladov ich riešenia priamo z praxe. Publikácia je venovaná predovšetkým pedagogickým a odborným zamestnancom v školách a školských zariadeniach, ale inšpirovať sa z nej môžu aj rodičia a lektori vzdelávania. 

104 s.


Objednávka

Na tuto publikácii nie je možné vytvoriť objednávku.