Názov publikácie: Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach
Autor: Miriam Niková
Cena: 16.4 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31 348 262
Na stiahnutie:  Príloha

Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie monografie Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach približuje profesiu sociálneho pedagóga v kontexte vývoja sociálnej pedagogiky na Slovensku aj v zahraničí. Autorka analyzuje osobnostné charakteristiky sociálneho pedagóga, jeho úlohy a funkcie a predstavuje inovovaný profesijný štandard sociálneho pedagóga. Zameriava sa na špecifiká pôsobenia sociálneho pedagóga v školách, ako aj v systéme poradenstva a prevencie.

V závere monografie autorka prezentuje aktuálne výskumné zistenia s kvalitatívnym charakterom, ktoré zohľadňujú potreby a problémy sociálnych pedagógov v praxi. Zdôrazňuje dôležitosť sociálneho pedagóga ako erudovaného odborníka so širokým rozhľadom a jeho opodstatnenosť v rámci fungovania školského podporného tímu.

Monografia je určená pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, odborným zamestnancom a ďalším záujemcom, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s činnosťou sociálneho pedagóga.

196 s. 


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop