Názov publikácie: Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár, 3.aktualizované vydanie
Autor: Tatiana Mičudová
Cena: 13.4 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31 348 262
Na stiahnutie:  Príloha

Publikácia „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár" prináša čitateľom vo svojom už treťom vydaní podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Komentár je obohatený o príklady aplikácie tohto zákona v praxi, o praktické vzory právnych dokumentov, ktoré sa dajú využiť v bežnej pracovnej činnosti. Obsahuje aj odkazy na judikatúru.

Autorka komentára mala v úmysle pripraviť pre všetkých, ktorých sa zákon o výkone práce vo verejnom záujme týka, kvalitnú pomôcku využiteľnú v praxi. Jej využitie nesporne prispieva k správnemu pochopeniu podstaty zákona a jeho aplikácii, čo je dostatočný dôvod, aby si našla „čestné" miesto v knižniciach personalistov, právnikov obecných a mestských úradov, škôl, ako aj všetkých zamestnávateľov, na ktorých sa tento právny predpis vzťahuje.

132 s.


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop