Názov publikácie: Pracovné právo pre školy a školské zariadenia
Autor: Matej Drotár
Cena: 18.5 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31 348 262
Na stiahnutie:  Príloha

Cieľom publikácie Pracovné právo pre školy a školské zariadenia je podať čitateľovi výklad problematiky týkajúcej sa uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov v školách a školských zariadeniach. Publikácia venuje priestor všetkým zamestnancom v školách a školských zariadeniach, nielen pedagogickým a odborným zamestnancom.

Publikácia sa člení na sedem základných kapitol pojednávajúcich o prameňoch pracovného práva pre školy a školské zariadenia, zamestnancoch a zamestnávateľoch v prostredí školstva, o pracovnom pomere, pracovnom čase, odmeňovaní zamestnancov, prekážkach v práci a stravovaní zamestnancov, pričom čitatelia určite ocenia aj praktické príklady a odpovede na otázky, ktoré autor zapracoval do textu.

Publikácia je určená predovšetkým pre riaditeľov škôl a školských zariadení, personalistov v školách a školských zariadeniach, zriaďovateľov škôl a školských zariadení a ich zamestnancov a zamestnancov školských úradov.

168 s. 


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop