Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Prezenčný seminár
RŠaŠÚ 9.-10.10.-Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov
Ing. Jana Sládečková, PhD., Ing. Ingrid Konečná Veverková 09.10.2023 10:00 10.10.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
RŠaŠÚ 9.-11.10.-Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov
Ing. Jana Sládečková, PhD., Ing. Ingrid Konečná Veverková, Mgr. Roman Veverka, PaedDr. Tibor Lukács 09.10.2023 10:00 11.10.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
23.-24.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR
Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Jana Sopko, Mgr. Alena Štrbová, Mgr. Michal Buzák, Mgr. Ivana Hudáková 23.10.2023 10:30 24.10.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
23.-25.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR
Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Jana Sopko, Mgr. Alena Štrbová, Mgr. Michal Buzák, Mgr. Ivana Hudáková, Ing. Marianna Lőrincz Richterová, JUDr. Jana Šípková 23.10.2023 10:30 25.10.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
25.-26.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR
Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Jana Sopko, Mgr. Alena Štrbová, Mgr. Michal Buzák, Mgr. Ivana Hudáková 25.10.2023 10:30 26.10.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
HK 6.-7.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Ingrid Konečná Veverková 06.11.2023 10:30 07.11.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
HK 6.-8.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Jana Sládečková, PhD. 06.11.2023 10:30 08.11.2023 12:00  Pozvánka