Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
27.-28.5.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 27-05-2019 11:00 28-05-2019 12:00  Pozvánka
27.-29.5.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová, Mgr. Jana Kovalčíková, PaedDr. Ján Pavlík 27-05-2019 11:00 29-05-2019 12:00  Pozvánka
29.-30.5.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 29-05-2019 11:00 30-05-2019 12:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín PhDr. Katarína Čižmáriková , PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 05-06-2019 11:30 06-06-2019 13:00  Pozvánka
10.-11.6.-Významné udalosti v živote človeka, miest a obcí v obradoch a slávnostiach PhDr. Anna Badínová, Milada Wembo, PhDr. Dušan Gallo, Mgr. Anna Hlinková 10-06-2019 10:30 11-06-2019 12:00  Pozvánka
10.-12.6.-Významné udalosti v živote človeka, miest a obcí v obradoch a slávnostiach PhDr. Anna Badínová, Milada Wembo, PhDr. Dušan Gallo, Mgr. Anna Hlinková, Ľubomíra Hnátová, PhD. 10-06-2019 10:30 12-06-2019 12:00  Pozvánka