Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
SZ 9.-10.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Ing. Anton Machola, Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. 09-09-2019 11:00 10-09-2019 12:00  Pozvánka
SZ 9.-11.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Ing. Anton Machola, Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA 09-09-2019 11:00 11-09-2019 12:00  Pozvánka
Sociálne obce 9.-10.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková,PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. 09-09-2019 11:00 10-09-2019 12:00  Pozvánka
Sociálne obce 9.-11.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková,PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., Ing. Jozef Gruchalák 09-09-2019 11:00 11-09-2019 12:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve PaedDr. Alica Fecková, Mgr. Zdenko Krajčír 08-10-2019 10:00 09-10-2019 12:00  Pozvánka