Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
SS obce 9.-10.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA 09-03-2020 11:00 10-03-2020 11:45  Pozvánka
SS obce 9.-11.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA, PhDr. Mária Košútová 09-03-2020 11:00 11-03-2020 11:45  Pozvánka
SZ 9.-10.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., Mgr. Michal Belohorec, Ing. Mgr. Ondrej Buzala, MHA,PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA 09-03-2020 11:00 10-03-2020 11:45  Pozvánka
SZ 9.-11.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., Mgr. Michal Belohorec, Ing. Mgr. Ondrej Buzala, MHA,PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, PhDr. Mária Košútová 09-03-2020 11:00 11-03-2020 11:45  Pozvánka