Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
CELOSLOVENSKÉ: Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 28.09.2022 09:00 29.09.2022 14:00
ONLINE-Daň z pridanej hodnoty v územnej samospráve Ing. Mária Brániková 29.09.2022 09:00 29.09.2022 13:00  Pozvánka
RŠaŠÚ 3.-4.10.-Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov-NAPLNENÁ KAPACITA Ing. Jana Sládečková, PhD., Mgr. Ján Sitarčík, PhD. 03.10.2022 10:00 04.10.2022 12:00  Pozvánka
RŠaŠÚ 3.-5.10.-Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov-NAPLNENÁ KAPACITA Ing. Jana Sládečková, PhD., Mgr. Ján Sitarčík, PhD., PaedDr. Tibor Lukács 03.10.2022 10:00 05.10.2022 12:00  Pozvánka
17.-18.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 17.10.2022 11:00 18.10.2022 12:00  Pozvánka
19.-20.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 19.10.2022 11:00 20.10.2022 12:00  Pozvánka
HK 7.-8.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 07.11.2022 11:00 08.11.2022 12:00  Pozvánka
HK 7.-9.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová, Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Janka Sládečková, PhD. 07.11.2022 11:00 09.11.2022 12:00  Pozvánka