Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Prezenčný seminár
KAPACITA NAPLNENÁ-27.-28.5. Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR
Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Jana Sopko, Mgr. Ivana Hudáková, Mgr. Michal Buzák 27.05.2024 10:30 28.05.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
KAPACITA NAPLNENÁ-27.-29.5. Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR
Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Jana Sopko, Mgr. Ivana Hudáková, Mgr. Michal Buzák, Mgr. Vladimír Pirošík 27.05.2024 10:30 29.05.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
KAPACITA NAPLNENÁ - 29.-30.5. Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR
Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Jana Sopko, Mgr. Ivana Hudáková, Mgr. Michal Buzák 29.05.2024 10:30 30.05.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
RŠaŠÚ 10.-11.6.-Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov
PhDr. Viera Hajdúková, PhD., Ing. Janka Sládečková, PhD. 10.06.2024 10:00 11.06.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
RŠaŠÚ 10.-12.6.-Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov
PhDr. Viera Hajdúková, PhD., Ing. Janka Sládečková, PhD., PaedDr. Tibor Lukács 10.06.2024 10:00 12.06.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie-PRE HLAVNÉHO KONTROLORA
Ing. Terézia Urbanová 30.09.2024 08:30 04.10.2024 14:30  Pozvánka