Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Prezenčný seminár
RŠaŠÚ 5.-6.6.-Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov-KAPACITA NAPLNENÁ
Ing. Jarmila Belešová, PaedDr. Tibor Lukács 05.06.2023 10:00 06.06.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
RŠaŠÚ 5.-7.6.-Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov-KAPACITA NAPLNENÁ
Ing. Jarmila Belešová, PaedDr. Tibor Lukács, Mgr. Martin Kríž, riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní, MŠVVaŠ SR 05.06.2023 10:00 07.06.2023 12:00  Pozvánka
Online seminár
Pracovné stretnutie pre EKONÓMOV /-KY ŠKOLY (3-dňový ONLINE seminár) - NOVÝ TERMÍN
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 14.06.2023 09:00 16.06.2023 14:00