Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Prezenčný seminár
Sociálne 13.-14.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest, obcí a zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti
Mgr. Eva Zaujecová, Ing. Mgr. Viera Filipová, JUDr. Katarína Fedorová, PhD. LL.M. 13.03.2023 10:30 14.03.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Sociálne 13.-15.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest, obcí a zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti
Mgr. Eva Zaujecová, Ing. Mgr. Viera Filipová, JUDr. Katarína Fedorová, PhD.LL.M., Ing. Ján Hudák, PhD., Mgr. Nadežda Vrtielová Prečinská, JUDr. Nataša Just Hrnčárová, PhD., PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 13.03.2023 10:30 15.03.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
HK 3.-4.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy
Mgr. Vladimír Pirošík, Ing. Ingrid Konečná Veverková 03.04.2023 10:30 04.04.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
HK 3.-5.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy
Mgr. Vladimír Pirošík, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Mária Kasmanová 03.04.2023 10:30 05.04.2023 12:00  Pozvánka