Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
NOVÝ zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mgr. Katarína Tamášová 28-05-2019 09:00 28-05-2019 13:00  Pozvánka
Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy* Ing. Erika Kusyová 31-05-2019 09:00 31-05-2019 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín PhDr. Katarína Čižmáriková , PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 05-06-2019 11:30 06-06-2019 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie obecných školských kronikárov Mgr. Agáta Krupová, PhDr. Marek Ďurčo, PhD. 05-06-2019 13:00 06-06-2019 13:00  Pozvánka
Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2019 Ing. Pavol Kukučka 07-06-2019 09:00 07-06-2019 13:00  Pozvánka
OSVEDČOVANIE LISTÍN a PODPISOV na listinách okresnými úradmi a obcami JUDr. Maroš Bučko 13-06-2019 09:00 13-06-2019 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni Ing. Terézia Urbanová, JUDr. Vladimír Pirošík, PhDr. Dušan Gallo 17-06-2019 13:00 19-06-2019 13:00
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni Ing. Terézia Urbanová, PhDr. Dušan Gallo 17-06-2019 13:00 18-06-2019 13:00