Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Register adries Register adries - referenčnosť a využitie pri SOBD 2021 Ing. Juraj Muravský 12-09-2019 09:00 12-09-2019 13:00  Pozvánka
Manažment a aplikačná prax školskej jedálne v školskom roku 2019/2020 Mária Pancuráková, Ing. Silvia Tokárová 18-09-2019 09:00 18-09-2019 13:00  Pozvánka
Školské stravovanie v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou *účtovanie a vykazovanie* Ing. Terézia Urbanová 20-09-2019 09:00 20-09-2019 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska Ing. Oxana Hospodárová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Erika Kusyová , J. Hrušč, Š. Džačko, S. Szunyog, J. Veršová 25-09-2019 12:00 27-09-2019 13:30  Pozvánka
MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA - ako na mzdy a personalistiku - ako na mzdy a personalistiku - seminár presunutý z 15.-17.05.2019 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 08-10-2019 13:00 10-10-2019 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl 02-12-2019 12:00 04-12-2019 14:00