Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Prezenčný seminár
Ekonómky 25.-26.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC
Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 25.09.2023 10:00 26.09.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Ekonómky 25.-27.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC
Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Mária Kasmanová 25.09.2023 10:00 27.09.2023 12:00  Pozvánka
Online seminár
ZRUŠENÝ-ONLINE-Záškoláctvo a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona
JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 29.09.2023 09:00 29.09.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Veľká novela zákona o majetku obcí od 1.11.2023
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 02.10.2023 09:00 02.10.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Veľká novela zákona o majetku obcí od 1.11.2023
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 02.10.2023 09:00 02.10.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Obec a mesto ako verejný obstarávateľ pri prácach naviac a pri nájmoch, alias "Čo nie je zakázané, je dovolené?"
JUDr. Veronika Vilusová - Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.&Associates s.r.o. 05.10.2023 09:00 05.10.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
RŠaŠÚ 9.-10.10.-Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov
Ing. Jana Sládečková, PhD., Ing. Ingrid Konečná Veverková 09.10.2023 10:00 10.10.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
RŠaŠÚ 9.-11.10.-Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov
Ing. Jana Sládečková, PhD., Ing. Ingrid Konečná Veverková, Mgr. Roman Veverka, PaedDr. Tibor Lukács 09.10.2023 10:00 11.10.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva a jej elektronické spracovanie
Ing. Terézia Urbanová 16.10.2023 09:00 16.10.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva a jej elektronické spracovanie
Ing. Terézia Urbanová 16.10.2023 09:00 16.10.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
BB-Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva a jej elektronické spracovanie
Ing. Terézia Urbanová 17.10.2023 09:00 17.10.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Mzdová účtovníčka - povinnosti vo 4.Q roku 2023 a aktuálny stav mzdovej legislatívy
Ing. Pavol Kukučka 19.10.2023 09:00 19.10.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
23.-24.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR
Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Jana Sopko, Mgr. Alena Štrbová, Mgr. Michal Buzák, Mgr. Ivana Hudáková 23.10.2023 10:30 24.10.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
23.-25.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR
Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Jana Sopko, Mgr. Alena Štrbová, Mgr. Michal Buzák, Mgr. Ivana Hudáková, Ing. Marianna Lőrincz Richterová, JUDr. Jana Šípková 23.10.2023 10:30 25.10.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
25.-26.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR
Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Jana Sopko, Mgr. Alena Štrbová, Mgr. Michal Buzák, Mgr. Ivana Hudáková 25.10.2023 10:30 26.10.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Seminár k miestnych daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj
Ing. Iveta Ištoková 31.10.2023 09:00 31.10.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Seminár k miestnych daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj
Ing. Iveta Ištoková 31.10.2023 09:00 31.10.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Ukončenie rozpočtového roku 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026
Ing. Mária Kasmanová 02.11.2023 09:00 02.11.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Ukončenie rozpočtového roku 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026
Ing. Mária Kasmanová 02.11.2023 09:00 02.11.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
HK 6.-7.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Ingrid Konečná Veverková 06.11.2023 10:30 07.11.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
HK 6.-8.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Jana Sládečková, PhD. 06.11.2023 10:30 08.11.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Rozpočet a základná finančná kontrola
Ing. Ingrid Konečná Veverková 14.11.2023 09:00 14.11.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Rozpočet a základná finančná kontrola
Ing. Ingrid Konečná Veverková 14.11.2023 09:00 14.11.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment")
PhDr. Dušan Gallo 16.11.2023 09:00 16.11.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z pohľadu miest a obcí
Mgr. Zuzana Dianová 21.11.2023 09:00 21.11.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z pohľadu miest a obcí
Mgr. Zuzana Dianová 21.11.2023 09:00 21.11.2023 13:00  Pozvánka