Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Prezenčný seminár
Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci vo verejnej službe
RNDr. Jana Motyčková 18.06.2024 09:00 18.06.2024 13:30  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci vo verejnej službe
RNDr. Jana Motyčková 18.06.2024 09:00 18.06.2024 13:30  Pozvánka
Prezenčný seminár
SEMINÁR SA USKUTOČNÍ LEN ONLINE - Správne poplatky a iné príjmy obce (aktuálne zmeny zákona od 1.4.2024)
Ing. Oxana Hospodárová 20.06.2024 09:00 20.06.2024 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Správne poplatky a iné príjmy obce (aktuálne zmeny zákona od 1.4.2024)
Ing. Oxana Hospodárová 20.06.2024 09:00 20.06.2024 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment")
PhDr. Dušan Gallo 27.06.2024 09:00 27.06.2024 13:00  Pozvánka
Ostatné
Drážďany-Berlín-Moritzburt + Wroclaw
Mgr. Zdena Feherpatakyová 01.07.2024 05:00 06.07.2024 20:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie-PRE HLAVNÉHO KONTROLORA
Ing. Terézia Urbanová 30.09.2024 08:30 04.10.2024 14:30  Pozvánka