Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (§43a §54-§57 stavebného zákona) JUDr. Helena Spišiaková 04-09-2019 09:00 04-09-2019 13:00  Pozvánka
Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 05-09-2019 09:00 05-09-2019 13:00  Pozvánka
SZ 9.-10.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Ing. Anton Machola, Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. 09-09-2019 11:00 10-09-2019 12:00  Pozvánka
SZ 9.-11.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Ing. Anton Machola, Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA 09-09-2019 11:00 11-09-2019 12:00  Pozvánka
Sociálne obce 9.-10.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková,PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. 09-09-2019 11:00 10-09-2019 12:00  Pozvánka
Sociálne obce 9.-11.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková,PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., Ing. Jozef Gruchalák 09-09-2019 11:00 11-09-2019 12:00  Pozvánka
Slávnostná konferencia členských miest a obcí pri príležitosti 25. výročia vzniku a činnosti ZORVC MARTIN 13-09-2019 09:00 13-09-2019 14:00  Pozvánka
Vzťahy obce a urbáru (pozemkového spoločenstva) Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav JUDr. Marek Maslák, PhD. 17-09-2019 09:00 17-09-2019 13:00  Pozvánka
Zákon NRSR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami Mgr. Alena Štrbová 19-09-2019 09:00 19-09-2019 13:00  Pozvánka
Ekonómky obce 23.-24.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ladislav Zakhar,PhD. 23-09-2019 10:00 24-09-2019 12:00  Pozvánka
Ekonómky obce 23.-25.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ladislav Zakhar,PhD., Mgr. Juraj Kvas 23-09-2019 10:00 25-09-2019 12:00  Pozvánka
Starostovia 23.-24.9.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Mgr. Zuzana Švarc Harisová 23-09-2019 10:00 24-09-2019 12:00  Pozvánka
Starostovia 23.-25.9.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Mgr. Zuzana Švarc Harisová, PaedDr. Lenka Holíková 23-09-2019 10:00 25-09-2019 12:00  Pozvánka
Ekonómky ROPO-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ladislav Zakhar,PhD. 24-09-2019 10:00 25-09-2019 12:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 27-09-2019 09:00 27-09-2019 13:00  Pozvánka
Miestne dane a poplatky Ing. Iveta Ištoková 03-10-2019 09:00 03-10-2019 13:00  Pozvánka
RŠ 7.-8.10.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení JUDr. Marián Hoffmann, PhD., PaedDr. Alica Fecková, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 07-10-2019 10:00 08-10-2019 12:00  Pozvánka
RŠ 7.-9.10.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení JUDr. Marián Hoffmann, PhD., PaedDr. Alica Fecková, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, PaedDr. Lenka Holíková 07-10-2019 10:00 09-10-2019 12:00  Pozvánka
Dane-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová 07-10-2019 10:00 08-10-2019 12:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve PaedDr. Alica Fecková, Mgr. Zdenko Krajčír 08-10-2019 10:00 09-10-2019 12:00  Pozvánka
Školské stravovanie v obciach, v RO a PO zriadených obcou Ing. Terézia Urbanová 17-10-2019 09:00 17-10-2019 13:00  Pozvánka
BB-Školské stravovanie v obciach, v RO a PO zriadených obcou Ing. Terézia Urbanová 18-10-2019 09:00 18-10-2019 13:00  Pozvánka