Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Prezenčný seminár
Ročné zúčtovanie dane za rok 2022+Legislatívne zmeny 2022/2023
Ing. Pavol Kukučka 07.02.2023 09:00 07.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Vedenie referentských vozidiel a zabezpečenie prvej pomoci
Ľubomír Dubovec, Ján Kolník, MUDr. Ivana Jurčíková 09.02.2023 09:00 09.02.2023 13:00  Pozvánka
1. Konferencia ZORVC MARTIN vo volebnom období 2022-2026 14.02.2023 09:00 14.02.2023 10:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Efektívna administratíva obecného zastupiteľstva a odmeňovanie volených funkcionárov
Ing. Oxana Hospodárová 14.02.2023 10:00 14.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Účtovníctvo OBCE-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023
Ing. Terézia Urbanová 20.02.2023 09:00 20.02.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Účtovníctvo OBCE-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023
Ing. Terézia Urbanová 20.02.2023 09:00 20.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Účtovníctvo RO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023
Ing. Terézia Urbanová 21.02.2023 09:00 21.02.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Účtovníctvo RO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023
Ing. Terézia Urbanová 21.02.2023 09:00 21.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Účtovníctvo PO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023
Ing. Terézia Urbanová 22.02.2023 09:00 22.02.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Účtovníctvo PO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023
Ing. Terézia Urbanová 22.02.2023 09:00 22.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
ZPOZ ako súčasť samosprávy a miestnej kultúry (komunikácia a pravidlá spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach)
PhDr. Dušan Gallo 23.02.2023 09:00 23.02.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Správne konanie - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
JUDr. Tomáš Buzinger 28.02.2023 09:00 28.02.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Správne konanie - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
JUDr. Tomáš Buzinger 28.02.2023 09:00 28.02.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Postupy účtovania platné od 1.1.2023
Ing. Ladislav Zakhar, PhD. 02.03.2023 09:00 02.03.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Zákon č.135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (pre potreby preneseného výkonu štátnej správy)
Mgr. František Rybárik, kpt. Mgr. Martin Polka 09.03.2023 09:00 09.03.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Zákon č.135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (pre potreby preneseného výkonu štátnej správy)
Mgr. František Rybárik, kpt. Mgr. Martin Polka 09.03.2023 09:00 09.03.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Sociálne 13.-14.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest, obcí a zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti
Mgr. Eva Zaujecová, Ing. Mgr. Viera Filipová, JUDr. Katarína Fedorová, PhD. LL.M. 13.03.2023 10:30 14.03.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Sociálne 13.-15.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest, obcí a zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti
Mgr. Eva Zaujecová, Ing. Mgr. Viera Filipová, JUDr. Katarína Fedorová, PhD.LL.M., Ing. Ján Hudák, PhD., Mgr. Nadežda Vrtielová Prečinská, JUDr. Nataša Just Hrnčárová, PhD., PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 13.03.2023 10:30 15.03.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Starostovia 20.-21.3.-Pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí
Ing. Terézia Urbanová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD. 20.03.2023 10:00 21.03.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Starostovia 20.-22.3.-Pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí
Ing. Terézia Urbanová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 20.03.2023 10:00 22.03.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
PaM 20.-21.3.-Pracovné stretnutie mzdárov a personalistov
Mgr. Juraj Fíba, doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 20.03.2023 10:00 21.03.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
PaM 20.-22.3.-Pracovné stretnutie mzdárov a personalistov
Mgr. Juraj Fíba, doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., JUDr. Radovan Tomaško/príp. JUDr. Jakub Pavčík 20.03.2023 10:00 22.03.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Zákon NRSR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v z.n.p.p.
Mgr. Alena Štrbová 28.03.2023 09:00 28.03.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Zákon NRSR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v z.n.p.p.
Mgr. Alena Štrbová 28.03.2023 09:00 28.03.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
HK 3.-4.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy
Mgr. Vladimír Pirošík, Ing. Ingrid Konečná Veverková 03.04.2023 10:30 04.04.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
HK 3.-5.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy
Mgr. Vladimír Pirošík, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Mária Kasmanová 03.04.2023 10:30 05.04.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Ekonómky 24.-25.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC
Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 24.04.2023 10:00 25.04.2023 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Ekonómky 24.-26.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC
Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 24.04.2023 10:00 26.04.2023 12:00  Pozvánka
Ostatné
Pobaltie s výletom do fínskych Helsínk-KAPACITA NAPLNENÁ
Mgr. Zdena Feherpatakyová 03.07.2023 19:00 09.07.2023 20:00  Pozvánka