Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Ročné zúčtovanie dane za rok 2020+Aktuálne legislatívne zmeny 2021 (home office, gastrolístky, ...) Ing. Pavol Kukučka 11-03-2021 09:00 11-03-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2021 Ing. Janka Sládečková 16-03-2021 09:00 16-03-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Zákon č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 z.z. o živnostenskom podnikaní v z.n.p. z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR JUDr. Bohuslav Harviľák 18-03-2021 09:00 18-03-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Vydávanie rozhodnutí podľa zákona o štátnej správe v školstve Ing. Erika Kusyová 24-03-2021 09:00 24-03-2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Šport, kultúra a verejný poriadok pri športových a kultúrnych podujatiach v obci doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 30-03-2021 09:00 30-03-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Nakladanie s poľnohospodárskou pôdou ako druhom majetku obce doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 30-03-2021 09:00 30-03-2021 13:00  Pozvánka
Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO-akreditovaný kurz Ing. Terézia Urbanová 23-08-2021 08:30 27-08-2021 14:00  Pozvánka