Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre MATERSKÉ ŠKOLY/OBCE elektronická schránka – mandátny certifikát – podanie žiadosti cez Slovensko.sk *videoseminár* Ing. Erika Kusyová 29-07-2020 09:00 08-08-2020 18:00  Pozvánka
Riadenie materskej školy - nové požiadavky * videoseminár * PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 03-08-2020 09:00 10-08-2020 18:00  Pozvánka
Problematika aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve aj s prípravou na nový školský rok *videoseminár* Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 03-08-2020 09:00 10-08-2020 18:00  Pozvánka
Praktický výkon finančnej kontroly s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu * videoseminár * Ing. Oxana Hospodárová 03-08-2020 09:00 10-08-2020 18:00  Pozvánka
ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* - videoseminár Ing. Erika Kusyová 03-08-2020 09:00 10-08-2020 18:00  Pozvánka
OHLASOVANIE drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci *videoseminár* JUDr. Spišiaková 03-08-2020 09:00 10-08-2020 17:00  Pozvánka
RIADENIE MATERSKEJ ŠKOLY – NOVÉ POŽIADAVKY *video seminár* PhDr. Viera Hajduková PhD. 03-08-2020 09:00 10-08-2020 17:00  Pozvánka
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre MATERSKÉ ŠKOLY/OBCE elektronická schránka – mandátny certifikát – podanie žiadosti cez Slovensko.sk *videoseminár Ing. Erika Kusyová 03-08-2020 09:00 08-08-2020 17:00  Pozvánka
Problematika aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve aj s prípravou na nový školský rok *videoseminár* letná ponuka videoseminárov Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 03-08-2020 09:00 10-08-2020 09:00  Pozvánka
Praktický výkon finančnej kontroly s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu * videoseminár * letná ponuka videoseminárov Ing. Oxana Hospodárová 03-08-2020 09:00 10-08-2020 15:00  Pozvánka
ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* - videoseminár letná ponuka videoseminárov Ing. Erika Kusyová 03-08-2020 09:00 10-08-2020 15:00  Pozvánka
Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov 2 dni Ing.Ištoková Iveta, JUDr.Inge Ney PhD., Ing. Adela Gašparovičová, Ing.Erika Kusyová 16-09-2020 10:00 18-09-2020 13:30  Pozvánka
Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska Ing. Michal Lažo, Ing. Oxana Hospodárová, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 28-09-2020 12:00 30-09-2020 13:00
22.-23.10.2020 Pracovné stretnutie pre IT špecialistov v samospráve 22-10-2020 11:30 23-10-2020 13:00
11.-13.11.2020 Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni 11-11-2020 11:30 13-11-2020 13:00
11.-12.11.2020 Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni 11-11-2020 11:30 12-11-2020 16:30