Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 Ing. Valéria Jarinkovičová 24-01-2020 09:00 24-01-2020 14:00  Pozvánka
Povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a posledné schválené zmeny Ing. Peter Gallovič 31-01-2020 09:00 31-01-2020 14:00  Pozvánka
Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VUC a ich RO. Akreditovaný kurz ministerstva školstva 2471/2018/29/1 Ing. Terézia Urbanová 29-06-2020 09:00 07-07-2020 15:00  Pozvánka