Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Online seminár
Pracovné stretnutie pre EKONÓMOV /-KY ŠKOLY (3-dňový ONLINE seminár) - NOVÝ TERMÍN
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 14.06.2023 09:00 16.06.2023 14:00