Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
5-dňový ONLINE kurz: Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy – inštitút hlavného kontrolóra 1. stupeň Ing. Ingrid Konečná Veverková, Mgr. Vladimír Pirošík, Ing. Terézia Urbanová, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 09.09.2022 09:00 14.10.2022 13:00
CELOSLOVENSKÉ: Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 28.09.2022 09:00 29.09.2022 14:00