Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
,,Pripravujeme,, PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 16-04-2020 09:00 17-04-2020 14:00
Špecifiká zaraďovania a odmeňovania (nie len) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a problémy aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve (2. skupina) Mgr. Katarína Tamášová 20-04-2020 09:00 20-04-2020 13:00
Význam a peripetie práce obecného kronikára v súčasnosti Mgr. Agáta Krupová 21-04-2020 09:00 21-04-2020 13:30
Špecifiká zaraďovania a odmeňovania (nie len) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a problémy aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve (3. skupina) Mgr. Katarína Tamášová 22-04-2020 09:00 22-04-2020 13:00
Zákon č.398/2019 Z. z. o pohrebníctve, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, nové povinnosti pre obce a mestá Ing. Mária Ďuricová 28-04-2020 09:00 28-04-2020 13:30
Riadenie materskej školy – nové požiadavky PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 29-04-2020 09:00 29-04-2020 13:00
Vodný zákon v praxi Ing. Anna Gaálová 05-05-2020 09:00 05-05-2020 13:30
Zákona o č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mgr. Katarína Tamášová 12-05-2020 09:00 12-05-2020 13:30
Špecifiká zaraďovania a odmeňovania (nie len) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a problémy aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve (4. skupina) Mgr. Katarína Tamášová 13-05-2020 09:00 13-05-2020 13:00
,,Pripravujeme,, JUDr. Helena Spišiaková 14-05-2020 09:00 14-05-2020 13:00
Pracovné stretnutie HK - Kontrola hospodárenia na obci a v školách, návratné zdroje financovania, stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2019 Ing. Ingrid Konečná Veverková 15-05-2020 09:00 15-05-2020 13:00
OHLASOVANIE drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci JUDr. Helena Spišiaková 19-05-2020 09:00 19-05-2020 13:30
Kontrola financovania majetku Ing. Ingrid Konečná Veverková 22-05-2020 09:00 22-05-2020 13:30
Pracovná cesta: Odpadové hospodárstvo v Dolnom Rakúsku (spaľovňa Zistersdorf) a miestna samospráva Salzburg Ing. Jana Ovečková, CSc. (Austra Agency) 02-06-2020 07:00 06-06-2020 21:00
Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných SPRÁVNYCH DELIKTOV JUDr. Helena Spišiaková 02-06-2020 09:00 02-06-2020 13:30
Matrikárky (názov pripravujeme) JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Kusová 23-06-2020 09:00 23-06-2020 13:30
Zodpovedná osoba – aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby Mgr. Katarína Tamášová 29-09-2020 09:00 29-09-2020 13:30