Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Ostatné
5-dňový ONLINE kurz: Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy – inštitút hlavného kontrolóra 3. stupeň
JUDr. doc. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Iveta Ištoková, Mgr. Zuzana Dianová, JUDr. Katarína Mrázová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 15.03.2024 09:00 19.04.2024 13:00
Online seminár
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (2-dňový CELOSLOVENSKÝ ONLINE seminár)
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 24.04.2024 09:00 25.04.2024 14:00
Online seminár
Obecný podnik – v postavení registrovaného sociálneho podniku (CELOSLOVENSKÝ seminár)
PhDr. Ľubica Lövingerová 30.04.2024 09:00 30.04.2024 13:30
Online seminár
Pracovné stretnutie pre EKONÓMOV /-KY ŠKOLY (CELOSLOVENSKÝ 3-dňový ONLINE seminár)
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 15.05.2024 09:00 17.05.2024 13:00