Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021 Ing. Terézia Urbanová 09-03-2021 09:00 09-03-2021 13:30
HLAVNÝ KONTROLÓR – praktický výkon kontrolnej činnosti v roku 2021 Ing. Ingrid Konečná Veverková 12-03-2021 09:00 14-03-2021 18:00
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021 Ing. Terézia Urbanová 16-03-2021 09:00 16-03-2021 13:30
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom Ing. Iveta Ištoková 23-03-2021 09:00 23-03-2021 13:30
Evidencia stavieb - súpisné a orientačné číslo JUDr. Marek Dlapa 25-03-2021 09:00 25-03-2021 13:30
Novela Zákonníka práce a aktuálne informácie pre mzdárky Ing. Pavol Kukučka 30-03-2021 09:00 30-03-2021 13:30
Novela zákona o finančnej kontrole Ing. Ingrid Konečná Veverková 09-04-2021 09:00 09-04-2021 13:30
Nakladanie s poľnohospodárskou pôdou ako druhom majetku obce JUDr. Tekeli Jozef, PhD. 13-04-2021 09:00 13-04-2021 13:30
Poskytovanie sociálnych služieb obcou PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 20-04-2021 09:00 20-04-2021 13:30
Poskytovanie finančných prostriedkov - dotácií z rozpočtu obce Ing. Ingrid Konečná Veverková 30-04-2021 09:00 30-04-2021 13:30
OHLASOVANIE drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci JUDr. Helena Spišiaková 04-05-2021 09:00 04-05-2021 13:30
Predaj výrobkov na trhových miestach z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinárnej správy SR JUDr. Bohuslav Harviľák 11-05-2021 09:00 11-05-2021 13:30
Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov Ing. Mária Kasmanová 18-05-2021 09:00 18-05-2021 13:30
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou Ing. Mária Kasmanová 15-06-2021 09:00 15-06-2021 13:30
TRNAVA: Akreditovaný kurz MŠ SR: Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VÚC a nimi zriadené RO Ing. Terézia Urbanová 01-07-2021 08:30 08-07-2021 15:00  Pozvánka