Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Mgr. Katarína Tamášová 28-01-2020 09:00 28-01-2020 13:30
Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 29-01-2020 09:00 29-01-2020 13:30  Pozvánka
Egovernment v praxi - Elektronická schránka obce / školy Ing. Erika Kusyová 04-02-2020 09:00 04-02-2020 13:30
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ing. Adela Gašparovičová 07-02-2020 09:00 07-02-2020 13:30
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Ing. Terézia Urbanová 11-02-2020 09:00 11-02-2020 13:30
Odmeňovanie volených funkcionárov Mgr. Ladislav Briestenský 03-03-2020 09:00 03-03-2020 13:30
Povinné predprimárne vzdelávanie – právna úprava a jej dopad na riadenie materských škôl PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 10-03-2020 09:00 10-03-2020 13:30
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2020 Ing. Terézia Urbanová 11-03-2020 09:00 11-03-2020 13:30
Pracovné stretnutie HK - názov pripravujeme Ing. Ingrid Konečná Veverková 13-03-2020 09:00 13-03-2020 13:30
Novelizácia zákona o eGovernmente a zákon o informačných technológiách vo verejnej správe Michal Belohorec 17-03-2020 09:00 17-03-2020 13:30
Zákon o odpadoch Ing. Peter Gallovič 24-03-2020 09:00 24-03-2020 13:30
5-dňový akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce / mestá, VÚC a ich RO Ing. Terézia Urbanová 30-03-2020 09:00 07-04-2020 15:00
,,Pripravujeme,, PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 16-04-2020 09:00 17-04-2020 14:00
Význam a peripetie práce obecného kronikára v súčasnosti Mgr. Agáta Krupová 21-04-2020 09:00 21-04-2020 13:30