Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Prezenčný seminár
RVC Trnava - pracovné stretnutie pre zamestnancov samosprávy Z OBLASTI SPRÁVY MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV
ING. IVETA IŠTOKOVÁ, ING. ADELA GAŠPAROVIČOVÁ, JUDr. INGRID NEY, PhD. 22.03.2023 10:00 24.03.2023 13:00  Pozvánka