Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Register adries *referenčnosť a využitie pri sčítaní osôb, bytov a domov 2021* Ing. Juraj Muravský 11-09-2019 09:00 11-09-2019 13:00  Pozvánka
Manažment a aplikačná prax školskej jedálne v školskom roku 2019/2020 Ing. Silvia Tokárová, Mária Pancuráková 17-09-2019 09:00 17-09-2019 13:00  Pozvánka
Školské stravovanie v obciach, RO a PO zriadených obcou *účtovanie a vykazovanie* Ing. Terézia Urbanová 19-09-2019 09:00 19-09-2019 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska Ing. Oxana Hospodárová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Erika Kusyová , J. Hrušč, Š. Džačko, S. Szunyog, J. Veršová 25-09-2019 12:00 27-09-2019 13:30  Pozvánka
Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 03-10-2019 09:00 03-10-2019 14:30  Pozvánka
MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA - ako na mzdy a personalistiku - ako na mzdy a personalistiku - seminár presunutý z 15.-17.05.2019 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 08-10-2019 13:00 10-10-2019 13:00  Pozvánka
Povinnosti obcí pri úprave chovu hospodárskych zvierat *zákon č. 184/2018 Z.z. o veterinárnej starostlivosti * JUDr. Bohuslav Harviľák 09-10-2019 09:00 09-10-2019 13:00  Pozvánka
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou Ing. Mária Kasmanová 15-10-2019 09:00 15-10-2019 13:00
MIESTNE DANE a POPLATOK za KO a DSO - zákon č. 582/2004 Z. z. a č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj Ing. Iveta ištoková 23-10-2019 09:00 23-10-2019 13:00
Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom, VUC k 31.12.2018 Ing. Terézia Urbanová 12-11-2019 09:00 12-11-2019 14:00
Evidencia obyvateľstva JUDr. Maroš Bučko 29-11-2019 09:00 29-11-2019 13:00
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl 02-12-2019 12:00 04-12-2019 14:00
Účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2018 Ing. Terézia Urbanová 10-12-2019 09:00 10-12-2019 13:30