Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
PODUJATIE JE ZRUŠENÉ!!! Pracovné stretnutie riaditeľov škôl Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, Ing. Iveta Beslerová, Dávid Grochoľ 14-04-2020 12:00 16-04-2020 13:00
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD., npor. Ing. Renáta Karásková, JUDr. Ján Dancák 27-04-2020 10:30 28-04-2020 16:30  Pozvánka
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD., npor. Ing. Renáta Karásková, JUDr. Ján Dancák 27-04-2020 10:30 29-04-2020 13:00  Pozvánka
PODUJATIE JE ZRUŠENÉ!!! - Špecifiká zaraďovania a odmeňovania pedagogických a iných zamestnancov *vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch* Mgr. Katarína Tamášová 29-04-2020 09:00 29-04-2020 15:00  Pozvánka
Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VUC a ich RO. Akreditovaný kurz ministerstva školstva 2471/2018/29/1 Ing. Terézia Urbanová 29-06-2020 09:00 07-07-2020 15:00  Pozvánka