Vzdelávanie v samospráve

Názov publikácie Autor Príloha
Diár samosprávy 2021 AVS Príloha
Praktická príručka pre kronikárov Mgr. Agáta Krupová, Mgr. Vladimír Pirošík, Mgr. Ľubica Kováčová Príloha

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Príloha
Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC) Marek Maslák Príloha
Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi Juraj Tkáč, Miriam Slobodníková Príloha
Zákon o priestupkoch; 2. aktualizované vydanie JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Ekonomika školy a školského zariadenia. 2., aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Rada školy – školská samospráva. Otázky a odpovede Mária Stanislavová Príloha
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia; 2., aktualizované vydanie Anna Böhmerová, Mária Stanislavová
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra; 3. aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
odborný mesačník ODPADY Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
Zákon o sťažnostiach - komentár JUDr. Matej Horvat, PhD. Príloha
Rozpočtové pravidlá v praxi Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o obecnom zriadení - komentár JUDr. Jozef Tekeli, PhD. - JUDr. Marian Hoffmann, PhD. Príloha
Sprievodca miestnou samosprávou (2.doplnené a prepracované vydanie) Ladislav Briestenský Príloha
GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Zákon o ochrane osobných údajov Praktický komentár Tatiana Valentová, Martin Birnstein, Ján Golais Príloha
Materská škola – organizácia a manažment 2. doplnené a aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Nakladanie s majetkom obce Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
odborný dvojmesačník Verejné obstarávanie - právo a prax Wolters Kluwer SR s.r.o.
odborný mesačník Právo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o.
odborný mesačník Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o.
Riadenie školy a školského zariadenia (2.aktualizované vydanie) Ingrid Konečná Veverková
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve Ingrid Konečná Veverková
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach Ingrid Konečná Veverková
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár, 2., aktualizované vydanie JUDr. Tatiana Mičudová
Susedské spory v obci JUDr. Helena Spišiaková
Rozpočet obce a vyššieho územného celku Ing. Ingrid Konečná Veverková

Študijné materiály

Názov publikácie Autor Príloha