Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Konzultačný seminár PRE HLAVNÝCH KONTROLÓROV - aktuálna legislatíva Ing. Oxana Hospodárová 28-05-2019 09:00 28-05-2019 14:00  Pozvánka
Profesný rast zamestnancov miest a obcí - témy: 1. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2. Dodržiavanie pravidiel osobnej prezentácie a spoločenského protokolu Ing. Terézia Urbanová, PhDr. Dušan Gallo 29-05-2019 07:00 31-05-2019 14:00  Pozvánka
RVC NITRA: Akreditovaný kurz: Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska Ing. Mária Ďuricová, JUDr. Ľubica Blažejová 03-06-2019 08:30 07-06-2019 16:00  Pozvánka
SPRÁVA REGISTRATÚRY pre obce, mestá, školy v znení aktuálnej legislatívy PhDr. Verona Nováková 04-06-2019 09:00 04-06-2019 14:00  Pozvánka
Poskytovanie informácií (INFO ZÁKON) a ochrana osobných údajov (GDPR) - právne minimum - pre obce, mestá, školy, školské zariadenia a ostatné RO a PO zriadené obcou Mgr. Vladimír Pirošík 18-06-2019 09:00 18-06-2019 14:00  Pozvánka
NOVÝ ZÁKON o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 20-06-2019 09:00 20-06-2019 14:00  Pozvánka
ZMENY V ODMEŇOVANÍ pedagogických zamestnancov a zmeny vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 19-09-2019 09:00 19-09-2019 14:00