Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Online seminár
VNÚTORNÉ PREDPISY pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovanie a aplikácia v praxi podľa nových postupov účtovania platných od 01.01.2023
Ing. Mária Kasmanová, audítor 05.12.2023 09:00 05.12.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová, audítor 08.12.2023 09:00 08.12.2023 14:00  Pozvánka
Online seminár
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v obciach, mestách, VÚC k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová, audítor 12.12.2023 09:00 12.12.2023 14:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
AKREDITOVANÝ KURZ MŠVVaŠ SR: Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
Ing. Terézia Urbanová, audítor 08.04.2024 09:00 12.04.2024 16:00  Pozvánka