Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
!!! CELOSLOVENKÉ 3-dňové ONLINE !!! STRETNUTIE PRE PERSONALISTKY A MZDÁRKY Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 25-10-2021 09:00 27-10-2021 13:00
!!! ONLINE SEMINÁR !!! Správa elektronických a neelektronických záznamov v samospráve. Elektronické vyraďovacie konanie PhDr. Verona Nováková, PhD. 04-11-2021 09:00 04-11-2021 13:30  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! Financovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2022 Ing. Ingrid Konečná Veverková 09-11-2021 09:00 09-11-2021 13:30  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! HLAVNÝ KONTROLÓR - kontrola škôl a školských zariadení Ing. Ingrid Konečná Veverková 12-11-2021 09:00 12-11-2021 13:30  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2021 Ing. Terézia Urbanová 19-11-2021 09:00 19-11-2021 13:30  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE - Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Obchodný zákonník JUDr. Ingrid Ney, PhD. 23-11-2021 09:00 23-11-2021 13:30  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! Účtovná závierka v obciach k 31.12.2021 Ing. Terézia Urbanová 25-11-2021 09:00 25-11-2021 13:30  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! Správa registratúry na ŠKOLÁCH a ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH - elektronická a neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov vrátane OSOBNEJ ZLOŽKY ŽIAKA PhDr. Verona Nováková, PhD. 26-11-2021 09:00 26-11-2021 13:30  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA pred koncom roku 2021, aktuálne zmeny Ing. Pavol Kukučka 30-11-2021 09:00 30-11-2021 13:30  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE - ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2021 a zmeny v zákone o účtovníctve týkajúce sa neziskových organizácií (od 01.01.2022) Ing. Jana Vršková, špecialista pre účtovníctvo n.o. 07-12-2021 09:00 07-12-2021 13:30
!!! ONLINE SEMINÁR !!! PRENAJÍMANIE OBECNÉHO MAJETKU doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 14-12-2021 09:00 14-12-2021 13:30