Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
!!! ONLINE SEMINÁR !!! Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021 Ing. Terézia Urbanová 09-03-2021 09:00 09-03-2021 13:00  Pozvánka
!!! VIDEO SEMINÁR !!! HLAVNÝ KONTROLÓR - praktický výkon kontrolnej činnosti v roku 2021 Ing. Ingrid Konečná Veverková 12-03-2021 09:00 14-03-2021 18:00  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021 Ing. Terézia Urbanová 16-03-2021 09:00 16-03-2021 13:00  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! NOVELA ZÁKONA O FINANČNEJ KONTROLE Ing. Ingrid Konečná Veverková 19-03-2021 09:00 19-03-2021 13:00  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom (daň z nehnuteľností, poplatok za rozvoj,...) Ing. Iveta Ištoková 23-03-2021 09:00 23-03-2021 13:00  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! Určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev - určovanie súpisných a orientačných čísel Ing. Juraj Muravský 25-03-2021 09:00 25-03-2021 13:00  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE a aktuálne informácie pre "mzdárky" Ing. Pavol Kukučka 30-03-2021 09:00 30-03-2021 13:00  Pozvánka
!!! ONLINE SEMINÁR !!! Nakladanie s poľnohospodárskou pôdou ako druhom majetku obce JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 13-04-2021 09:00 13-04-2021 13:00
!!! ONLINE SEMINÁR !!! AKTUÁLNE V SOCIÁLNEJ OBLASTI - kompetencie obcí a miest PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 20-04-2021 09:00 20-04-2021 13:00
!!! ONLINE SEMINÁR !!! Poskytovanie finančných prostriedkov - DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE Ing. Ingrid Konečná Veverková 30-04-2021 09:00 30-04-2021 13:00
!!! ONLINE SEMINÁR !!! OHLASOVANIE DROBNÝCH STAVIEB, stavebných prác a udržiavacích prác v obci JUDr. Helena Spišiaková 04-05-2021 09:00 04-05-2021 13:00
!!! ONLINE SEMINÁR !!! PREDAJ VÝROBKOV NA TRHOVÝCH MIESTACH Z POHĽADU ŠTÁTNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY SR JUDr. Bohuslav Harviľák 11-05-2021 09:00 11-05-2021 13:00
!!! ONLINE SEMINÁR !!! VEDENIE POKLADNICE a obeh ostatných účtovných dokladov Ing. Mária Kasmanová 18-05-2021 09:00 18-05-2021 13:00
!!! ONLINE SEMINÁR !!! FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach, RO a PO zriadených obcou Ing. Mária Kasmanová 15-06-2021 09:00 15-06-2021 13:00
TRNAVA: Akreditovaný kurz MŠ SR: Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VÚC a nimi zriadené RO Ing. Terézia Urbanová 01-07-2021 08:30 08-07-2021 15:00  Pozvánka