Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
DOTÁCIE z rozpočtu obce a ich vyúčtovanie Ing. Ingrid Konečná Veverková 06-03-2020 09:30 06-03-2020 14:30  Pozvánka
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom (daň z nehnuteľností, poplatok za rozvoj,...) Ing. Iveta Ištoková 10-03-2020 09:30 10-03-2020 14:30  Pozvánka
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a mestá v roku 2020 Ing. Terézia Urbanová 12-03-2020 09:30 12-03-2020 14:30  Pozvánka
Najčastejšie chyby pri plnení informačných zákonných povinností v samospráve Mgr. Vladimír Pirošík 17-03-2020 09:30 17-03-2020 15:00  Pozvánka
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie v roku 2020 Ing. Terézia Urbanová 20-03-2020 09:30 20-03-2020 14:30  Pozvánka
Odmeňovanie volených predstaviteľov samosprávy Mgr. Ladislav Briestenský 24-03-2020 09:30 24-03-2020 14:30  Pozvánka
Špecifiká zaraďovania a odmeňovania /nie len/ pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a problémy aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 31-03-2020 09:30 31-03-2020 15:00  Pozvánka
WEBOVÉ SÍDLO inštitúcie verejnej správy - obce, mestá a nimi zriadené RO a PO Ing. Erika Kusyová 23-04-2020 09:30 23-04-2020 14:30
Osobnostný rast zamestnancov obcí a miest, rozdelenie do II. skupín. I. skupina: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo. II. skupina: Daňové exekúčne konanie Ing. Terézia Urbanová, JUDr. Ingrid Ney, PhD. 27-05-2020 07:00 29-05-2020 18:00  Pozvánka
TRNAVA: Akreditovaný kurz MŠ SR: Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá , VÚC a nimi zriadené RO Ing. Terézia Urbanová 08-09-2020 08:30 17-09-2020 15:00  Pozvánka