Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Video seminár
Zákon o podmienkach PREDAJA VÝROBKOV a poskytovania služieb na TRHOVÝCH MIESTACH a zákon o živnostenskom podnikaní z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR – TRHOVISKÁ, TRŽNICE, JARMOKY
JUDr. Bohuslav HARVIĽÁK 01.03.2024 07:00 30.06.2024 23:00  Pozvánka
Video seminár
Správny poriadok (SPRÁVNE KONANIE) pre obce
JUDr. Helena SPIŠIAKOVÁ 01.03.2024 10:00 30.06.2024 23:55  Pozvánka
Video seminár
VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa školy a orgány školskej samosprávy
PaedDr. Tibor LUKÁCS 11.03.2024 07:00 30.06.2024 23:55  Pozvánka
Video seminár
ODMEŇOVANIE VOLENÝCH predstaviteľov v obci
doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. 25.03.2024 09:00 30.06.2024 23:55  Pozvánka
Video seminár
ROZHODNUTIA RIADITEĽA ŠKOLY ELEKTRONICKY - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente
Ing. Erika KUSYOVÁ 29.04.2024 09:00 30.06.2024 23:55  Pozvánka
Online seminár
NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
JUDr. Katarína MRÁZOVÁ 18.06.2024 09:00 18.06.2024 14:00  Pozvánka
Online seminár
2 dňový kurz: Správa listinných a elektronických záznamov v samospráve od A po Z po pre obce, mestá, školy a ďalšie ROPO
PhDr. Verona Nováková, PhD. 20.06.2024 09:00 21.06.2024 14:00  Pozvánka