Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Online seminár
DOHODY v roku 2023... komplexne
RNDr. Jana Motyčková 30.05.2023 09:00 30.05.2023 13:30  Pozvánka
Online seminár
2-dňový ONLINE seminár: Správny poriadok pre obce (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (SPRÁVNY PORIADOK) v znení neskorších predpisov)
JUDr. Helena Spišiaková 13.06.2023 09:00 20.06.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
RVC NITRA: CELOSLOVENSKÉ ONLINE pracovné stretnutie pre EKONÓMOV/ - KY ŠKOLY
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 14.06.2023 09:00 16.06.2023 14:00
Prezenčný seminár
RVC TRNAVA: Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR "PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce, mestá, VÚC a ich rozpočtové organizácie"
Ing. Terézia Urbanová, audítor 09.10.2023 08:30 13.10.2023 14:00  Pozvánka