Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Špecifiká zaraďovania a odmeňovania (nie len) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a problémy aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 19-06-2020 08:30 19-06-2020 14:00  Pozvánka