Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce, mestá a ich rozpočtové organizácie Ing. Terézia Urbanová, audítor 24.08.2022 08:30 09.09.2022 15:30  Pozvánka
5-dňový ONLINE kurz: Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy – inštitút hlavného kontrolóra 1. stupeň Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Vladimír Pirošík, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 09.09.2022 08:00 14.10.2022 14:00
ONLINE SEMINÁR - Zákon o odpadoch - aplikácia v praxi samosprávy Ing. Peter Gallovič 13.09.2022 09:00 13.09.2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - Delimitácia funkcie starostu Mgr. Ladislav Briestenský 19.09.2022 09:00 19.09.2022 13:00
ONLINE SEMINÁR - Novela Zákonníka práce od 1.10.2022 RNDr. Jana Motyčková 20.09.2022 09:00 20.09.2022 13:00
Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP, Považskobystrického ZMO, ZMO JE, J. Bohunice a RZ Podunajsko 21.09.2022 10:00 23.09.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - INVENTARIZÁCIA MAJETKU, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva Ing. Terézia Urbanová, audítor 27.09.2022 09:00 27.09.2022 13:00
!!! SEMINÁR PREZENČNE !!! MIESTNE DANE A POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD ... Ing. Iveta Ištoková 29.09.2022 09:00 29.09.2022 13:00