Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Prezenčný seminár
OBCE, MESTÁ, VÚC - Účtovná závierka obec, mesto, VÚC k 31.12.2022
Ing. Terézia Urbanová, audítor 09.12.2022 09:00 09.12.2022 13:00  Pozvánka
Online seminár
PRÁVNE MINIMUM PRE NOVOZVOLENÝCH STAROSTOV A POSLANCOV
Mgr. Vladimír Pirošík, advokát 10.12.2022 10:00 10.12.2022 14:00  Pozvánka
Online seminár
POKLADNICA OBCE, MESTA, VÚC, ROZPOČTOVEJ A PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE ( vedenie, účtovanie, kontrola ) a obeh účtovných dokladov
Ing. Mária KASMANOVÁ, audítor 13.12.2022 09:00 13.12.2022 13:00  Pozvánka
Online seminár
Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2022
Ing. Mária BRÁNIKOVÁ, audítor, daňový poradca, znalec 19.01.2023 09:00 19.01.2023 13:00
Online seminár
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a zmeny súvisiace so zdaňovaním PZČ
Ing. Marcela Prajová 24.01.2023 09:00 24.01.2023 13:00