Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Video seminár
VIDEOZÁZNAM: NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ s účinnosťou od 1.8.2024 (obce, mestá, školy, školské jedálne, školské zariadenia a ostatné rozpočtové a príspevkové organizácie)
JUDr. Katarína Mrázová 01.07.2024 07:00 30.09.2024 23:55  Pozvánka
Video seminár
VIDEOZÁZNAM: Správa listinných a elektronických záznamov od A po Z (obce, mestá, školy, školské zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie)
PhDr. Veronika Nováková, PhD. 02.07.2024 07:00 31.12.2024 23:55  Pozvánka
Prezenčný seminár
V TRENČÍNE: AKREDITOVANÝ KURZ MŠVVaŠ SR PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce, mestá, VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
Ing. Terézia Urbanová, audítor 19.08.2024 08:30 23.08.2024 14:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
PROFESNÝ RAST ZAMESTNANCOV obcí, miest, škôl, školských zariadení a ostatných rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, mestom, VÚC
Ing. Ingrid Konečná Veverková, PhDr. Dušan Gallo 30.09.2024 08:00 02.10.2024 14:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
PRACOVNÉ STRETNUTIE ŠTATUTÁROV ČLENSKÝCH OBCÍ A MIEST REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA (RZMOSP), POVAŽSKOBYSTRICKÉHO RZMO a JE Jaslovské Bohunice
16.10.2024 08:00 18.10.2024 14:00  Pozvánka