Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
NOVÝ TERMÍN 16.6.2020 !!! Vodný zákon v praxi samosprávy Ing. Anna Gaálová 08-04-2020 09:00 08-04-2020 13:00  Pozvánka
DOTÁCIE z rozpočtu obce a ich vyúčtovanie Ing. Ingrid Konečná Veverková 17-04-2020 09:00 17-04-2020 13:00  Pozvánka
Praktická aplikácia SOCIÁLNEHO FONDU A CESTOVNÝCH NÁHRAD v obciach, RO, PO, ktoré sú zriadené obcou Ing. Mária KASMANOVÁ, audítor 23-04-2020 09:00 23-04-2020 13:00  Pozvánka
Webové sídlo inštitúcie VS - obce, mestá a ich RO, PO Ing. Erika Kusyová 29-04-2020 09:00 29-04-2020 13:00  Pozvánka
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) A INFOZÁKON - právne minimum pre obce a mestá Mgr. Vladimír Pirošík, advokát 05-05-2020 09:00 05-05-2020 13:00  Pozvánka
ŠKOLY, Školské zariadenia - Špecifiká zaraďovania a odmeňovania ... Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 11-05-2020 09:00 11-05-2020 14:00  Pozvánka
Odmeňovanie volených funkcionárov Mgr. Ladislav Briestenský 12-05-2020 09:00 12-05-2020 13:00  Pozvánka
HLAVNÝ KONTROLÓR obce-mesta a jeho činnosť doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 14-05-2020 09:00 14-05-2020 13:00  Pozvánka
PRE OBCE/MESTÁ pôsobnosť zákonov: Z.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo VZ a Z.č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo VZ Mgr. Juraj Fíba, riaditeľ odboru verejnej služby, Úrad vlády SR, PhDr. Gabriel Forgáč, Úrad vlády SR 20-05-2020 09:00 20-05-2020 13:00  Pozvánka
Osobnostný rast zamestnancov obcí a miest, rozdelenie do II. skupín. I. skupina: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo. II. skupina: Daňové exekúčne konanie Ing. Terézia Urabanová, audítor a JUDr. Ingrid Ney 27-05-2020 08:00 29-05-2020 14:00  Pozvánka
Vodný zákon v praxi samosprávy Ing. Anna Gaálová 16-06-2020 09:00 16-06-2020 13:00  Pozvánka
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2020 Ing. Peter Gallovič 18-06-2020 09:00 18-06-2020 13:00  Pozvánka
TRNAVA - Akreditovaný kurz Podvojné účtovníctvo pre obce a ich rozpočtové organizácie Ing. Terézia Urabanová 08-09-2020 08:30 17-09-2020 15:00
Pracovné stretnutie starostov a primátorov regiónov stredné Považia, JE J. Bohunice a Považskobystrické ZMO 30-09-2020 08:00 02-10-2020 12:00