Názov publikácie: Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru
Autor: Andrea Olšovská – Karina Divékyová – Marián Mészáro
Cena: 18.3 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31 348 262
Na stiahnutie:  Príloha

Neustále sa meniaci svet práce vytvára tlak na zamestnávateľov, ktorí v záujme zachovania svojej konkurencieschopnosti či dokonca prežitia musia realizovať organizačné zmeny. Ako však majú organizačné zmeny prebiehať, aby boli v súlade s právom? Ako ich efektívne riadiť, zachovať práva zamestnancov a vyrovnať sa s ich dôsledkami? Toto je len zlomok otázok, na ktoré prináša odpovede monografia „Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru“. Autori sa v nej zamerali na mimoriadne citlivú oblasť organizačných zmien, následkom ktorých je skončenie pracovného pomeru. Nevynechali však ani organizačné zmeny, ktoré nevyúsťujú do skončenia pracovného pomeru, či problematiku riešenia prechodu práv a povinností v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Keďže právna úprava nie je schopná upraviť rôzne špecifické situácie, ktoré v súvislosti s organizačnými zmenami v praxi vznikajú, autori prinášajú nielen jej výklad a analýzu, ale aj relevantné súdne rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú súdnu prax. Vzhľadom na predkladanú problematiku, ktorá sa týka oboch strán pracovnoprávnych vzťahov, je monografia určená širokému spektru čitateľov – od zamestnávateľov, profesionálov v oblasti ľudských zdrojov a práva až po laickú verejnosť, ktorá sa s týmito situáciami stretáva v každodennom živote.

164 s. 


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop