Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE seminár: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021 Ing. Terézia Urbanová 09-03-2021 09:00 09-03-2021 14:00  Pozvánka
VIDEO seminár: HLAVNÝ KONTROLÓR - praktický výkon kontrolnej činnosti v roku 2021 Ing. Ingrid Konečná Veverková 12-03-2021 09:00 14-03-2021 18:00  Pozvánka
ONLINE seminár: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2021 pre ROPO zriadené obcou a VUC Ing. Terézia Urbanová 16-03-2021 09:00 16-03-2021 14:00  Pozvánka
PRELOŽENE na 9.4.: Novela zákona o finančnej kontrole Ing. Ingrid Konečná Veverková 19-03-2021 09:00 19-03-2021 13:00
ONLINE konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom za KO Ing. Iveta Ištoková 23-03-2021 09:00 23-03-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR: Určovaníe názvov ulíc a iných verejných priestranstiev - určovanie súpisných a orientačných čísel Ing. Juraj Muravský 25-03-2021 09:00 25-03-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE seminár: Novela Zákonníka práce a aktuality pre "mzdárky" Ing. Pavol Kukučka 30-03-2021 09:00 30-03-2021 13:30  Pozvánka
ONLINE seminár: Novela zákona o finančnej kontrole Ing. Ingrid Konečná Veverková 09-04-2021 09:00 09-04-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE seminár: Nakladanie s poľnohospodárskou pôdou ako druhom majetku obce doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 13-04-2021 09:00 13-04-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE seminár: Poskytovanie sociálnych služieb obcou PhDr. Ivana Kružliaková, PhD. 20-04-2021 09:00 20-04-2021 13:00
ONLINE seminár: Poskytovanie finančných prostriedkov- dotácií z rozpočtu obce Ing. Ingrid Konečná Veverková 30-04-2021 09:00 30-04-2021 13:00
ONLINE seminár: OHLASOVANIE drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci JUDr. Helena Spišiaková 04-05-2021 09:00 04-05-2021 13:00
ONLINE seminár: Predaj výrobkov na trhových miestach z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR JUDr. Bohuslav Harviľák 11-05-2021 09:00 11-05-2021 13:00
ONLINE seminár: Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov Ing. Mária Kasmanová 18-05-2021 09:00 18-05-2021 13:30
ONLINE seminár: Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou Ing. Mária Kasmanová 15-06-2021 09:00 15-06-2021 13:00
TRNAVA: Akreditovaný kurz MŠ SR: Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VÚC a nimi zriadené RO Ing. Terézia Urbanová 01-07-2021 08:30 08-07-2021 15:00  Pozvánka