Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Prezenčný seminár
ZRUŠENÉ: Účtovná závierka k 31.12.2022 pre OBCE/mestá
Ing. Terézia Urbanová 07.12.2022 09:00 07.12.2022 13:00  Pozvánka
Online seminár
Právne minimu novozvolených STAROSTOV a POSLANCOV obcí/miest
Mgr. Vladimír Pirošík 10.12.2022 10:00 10.12.2022 14:00  Pozvánka
Online seminár
POKLADNICA OBCE, MESTA, VÚC, ROZPOČTOVEJ A PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE (vedenie, účtovanie, kontrola ) A OBEH ÚČTOVNÝCH DOKLADOV
Ing. Mária Kasmanová 13.12.2022 09:00 13.12.2022 13:00  Pozvánka
Online seminár
Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2022
Ing. Mária Brániková 19.01.2023 09:00 19.01.2023 13:30
Online seminár
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti
Ing. Marcela Prajová 24.01.2023 09:00 24.01.2023 14:00
Prezenčný seminár
Základy fungovania miestnej samosprávy
Mgr. Ladislav Briestenský 26.01.2023 09:00 26.01.2023 13:00
Online seminár
Základy fungovania miestnej samosprávy
Mgr. Ladislav Briestenský 02.02.2023 09:00 02.02.2023 13:00
Online seminár
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v aktuálnej praxi samosprávy
Mgr. Vladimír Pirošík 07.02.2023 09:00 07.02.2023 13:00
Online seminár
Verejné obstarávanie v samospráve - základný kurz, 1.časť
JUDr. Katarína Mrázová 10.02.2023 09:00 10.02.2023 14:00
Online seminár
Postupy účtovania pre obce / VÚC a ROPO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti od 1.1.2023
Ing. Ladislav Zakhar, PhD. 14.02.2023 09:00 14.02.2023 13:30
Prezenčný seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2023
Ing. Terézia Urbanová 15.02.2023 09:00 15.02.2023 13:30
Online seminár
Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami (zverejňovanie dokumentov, zmlúv, objednávok, faktúr, agendy zastupiteľstva a iných dát, egovernment podania a rozhodnutia v el. schránke)
Ing. Erika Kusyová 16.02.2023 09:00 16.02.2023 13:30
Online seminár
Verejné obstarávanie v samospráve - základný kurz, 2.časť
JUDr. Katarína Mrázová 17.02.2023 09:00 17.02.2023 14:00
Prezenčný seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v ROPO v roku 2023 zriadených obcou a VÚC
Ing. Terézia Urbanová 28.02.2023 09:00 28.02.2023 13:30