Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE seminár: Elektronická schránka v roku 2022 - povinnosti obcí, miest, škôl, školských zariadení, ostatných RO, PO Ing. Erika Kusyová 27-01-2022 09:00 27-01-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE seminár: Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH od 1.1.2022 PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 01-02-2022 09:00 01-02-2022 13:30  Pozvánka
ONLINE seminár: HLAVNÝ KONTROLÓR – Ako vykonávať kontroly a spracovávať odborné stanoviská Ing. Ingrid Konečná Veverková 03-02-2022 09:00 03-02-2022 13:30  Pozvánka
ONLINE seminár: Novela DAŇOVÉHO poriadku účinná od 1.1.2022 Ing. Adela Gašparovičová 08-02-2022 09:00 08-02-2022 13:30  Pozvánka
ONLINE seminár: Kybernetická bezpečnosť pre samosprávy JUDr. Jakub Pavčík 10-02-2022 09:00 10-02-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE seminár: Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv Mgr. Vladimír Pirošík 14-02-2022 09:00 14-02-2022 13:30  Pozvánka
CELOSLOVENSKÝ: Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky - Pracovný poriadok ŠKOLY po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 16-02-2022 09:00 16-02-2022 14:00
ONLINE seminár: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2022. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z r. 2021 použité v r. 2022. Poznámky - súčasť účtovnej závierky a Výročná správa 2021 Ing. Terézia Urbanová 18-02-2022 09:00 18-02-2022 13:30  Pozvánka
ONLINE seminár: Základy elektronizácie pre účtovníkov obcí a iných organizácií. Prijímanie a odosielanie účtovných dokladov a ich spracovanie zaručenou konverziou podľa novely zákona o účtovníctve od 1.1.2022 Ing. Erika Kusyová 22-02-2022 09:00 22-02-2022 13:30  Pozvánka
Pre STAROSTKY/PRIMÁTORKY: Profesný a osobnostný rast 23-02-2022 11:00 25-02-2022 11:00  Pozvánka
ONLINE seminár: Novela zákona o finančnej kontrole Ing. Ingrid Konečná Veverková 25-02-2022 09:00 25-02-2022 13:00  Pozvánka
ONLINE seminár: Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj Ing. Iveta Ištoková 15-03-2022 09:00 15-03-2022 13:30
ONLINE seminár: "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách v r. 2022 zriadených obcou a VÚC. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z r. 2021 použité v r. 2022. Poznámky Ing. Terézia Urbanová 17-03-2022 09:00 17-03-2022 13:30
ONLINE seminár: Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ing. Terézia Urbanová 22-03-2022 09:00 22-03-2022 13:00
ONLINE seminár: Riadenie materskej školy – nové požiadavky PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 23-03-2022 09:00 23-03-2022 13:30
ONLINE seminár: Reklamné stavby po novele stavebného zákona 2021 JUDr. Helena Spišiaková 25-03-2022 09:00 25-03-2022 13:00
ONLINE seminár: Povoľovanie výrubu drevín - aktuálne legislatívne zmeny JUDr. Marián Hoffmann, PhD. 29-03-2022 09:00 29-03-2022 13:00
ONLINE seminár: Novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach obcí, miest, škôl, školských zariadení, jedálni a ostatných RO, PO JUDr. Katarína Mrázová 31-03-2022 09:00 31-03-2022 14:00