Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti Ing. Marcela Prajová 23-01-2020 09:00 23-01-2020 14:00  Pozvánka
Novela zákona o verejnom obstarávaní - praktická aplikácia, príklady zo samosprávy JUDr. Katarína Mrázová 28-01-2020 09:00 28-01-2020 13:30  Pozvánka
Najčastejšie chyby samosprávy pri plnení zákonných, informačných povinností Mgr. Vladimír Pirošík 30-01-2020 09:00 30-01-2020 13:00  Pozvánka
Zákon o správe daní (DAŇOVÝ PORIADOK), vrátane novely účinnej od 1.1.2020 Ing. Adela Gašparovičová 05-02-2020 09:00 05-02-2020 13:30  Pozvánka
Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci JUDr. Helena Spišiaková 06-02-2020 09:00 06-02-2020 13:30  Pozvánka
Skúsenosti s aplikáciou Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo VZ - zmeny od 1.1.2020 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 12-02-2020 09:00 12-02-2020 13:30  Pozvánka
Účtovníctvo pre obce a mestá v roku 2020 Ing. Terézia Urbanová 05-03-2020 09:00 05-03-2020 13:30  Pozvánka
Účtovníctvo pre ROPO v roku 2020, zriadené obcou a VUC Ing. Terézia Urbanová 10-03-2020 09:00 10-03-2020 13:30  Pozvánka
Samosprávna kvapka krvi 11-03-2020 08:00 11-03-2020 11:00
Odmeňovanie volených predstaviteľov samosprávy Mgr. Ladislav Briestenský 12-03-2020 09:00 12-03-2020 13:00
XXX.snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 17-03-2020 09:30 17-03-2020 13:00
Webové sídlo inštitúcie verejnej správy (obce, mestá a nimi zriadené ROPO) Ing. Erika Kusyová 18-03-2020 09:00 18-03-2020 13:00
Dotácie z rozpočtu obce a ich vyúčtovanie Ing. Ingrid Konečná Veverková 27-03-2020 09:00 27-03-2020 13:00
Sociálny fond a cestovné náhrady v praxi Ing. Mária Kasmanová 02-04-2020 09:00 02-04-2020 13:30
Register adries – aplikačná prax a referenčnosť Mgr. Juraj Muravský 07-04-2020 09:00 07-04-2020 13:00
Obecná - školská kronika - ako v praxi Mgr. Agáta Krupová 22-04-2020 09:00 22-04-2020 13:00
Akreditovaný kurz MŠ SR: Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá , VÚC a nimi zriadené RO Ing. Terézia Urbanová 08-09-2020 08:30 17-09-2020 15:00
Pracovné stretnutie starostov a primátorov regiónov JE Jaslovské Bohunice a Stredné Považie 30-09-2020 12:00 02-10-2020 11:00
Samosprávna kvapka krvi 14-10-2020 08:00 14-10-2020 11:00