Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2019 Ing. Pavol Kukučka 30-05-2019 09:00 30-05-2019 13:00  Pozvánka
Hlavný kontrolór obce/mesta - praktický výkon kontrolnej činnosti Ing. Ingrid Konečná Veverková 31-05-2019 09:00 31-05-2019 13:00  Pozvánka
NITRA: Akreditovaný kurz: Odborná príprava na PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ 03-06-2019 08:30 07-06-2019 16:00  Pozvánka
NITRA: Akreditovaný kurz: Odborná príprava na PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ 03-06-2019 09:00 07-06-2019 15:00
Športové hry základných škôl regiónu JE Jaslovské Bohunice 06-06-2019 08:45 06-06-2019 15:00  Pozvánka
NOVÝ zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 19-06-2019 09:00 19-06-2019 13:30  Pozvánka
Športové deň pre zamestnancov OcU členských obcí ZMO 27-06-2019 09:30 27-06-2019 16:00  Pozvánka
TRENČÍN - AKREDITOVANÝ KURZ: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE, MESTÁ, VÚC A ICH ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE Ing. Terézia Urbanová 09-09-2019 08:30 17-09-2019 15:30  Pozvánka
Samosprávny deň regiónu JE Jaslovské Bohunice 12-09-2019 10:00 12-09-2019 20:00
Pracovné stretnutie starostov a primátorov regiónu ZMO, JE Jaslovské Bohunice 13-11-2019 12:00 15-11-2019 11:00