Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
SUSEDSKÉ SPORY, SŤAŽNOSTI, PETÍCIE a úlohy starostu, komisií, hlavného kontrolóra a OcZ/MsZ v nich doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 22-11-2019 09:00 22-11-2019 13:00  Pozvánka
Účtovná závierka za rok 2019 pre obce/mestá Ing. Terézia Urbanová 25-11-2019 09:00 25-11-2019 13:00  Pozvánka
Novela zákona o sociálnych službách, účinná od 1.10.2019 PhDr. Ivana Kružliaková, PhD. 28-11-2019 09:00 28-11-2019 13:00  Pozvánka
Mzdová účtovníčka na konci roka 2019 Ing. Pavol Kukučka 05-12-2019 09:00 05-12-2019 12:30  Pozvánka
Vianočné stretnutie pre starostov a primátorov regiónu JE Jaslovské Bohunice 12-12-2019 16:00 12-12-2019 23:55
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v samospráve za rok 2019 Ing. Mária Brániková 16-01-2020 09:00 16-01-2020 13:30
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti Ing. Marcela Prajová 23-01-2020 09:00 23-01-2020 14:00
Novela zákona o verejnom obstarávaní - praktická aplikácia, príklady zo samosprávy JUDr. Katarína Mrázová 28-01-2020 09:00 28-01-2020 13:30
Akreditovaný kurz MŠ SR: Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá , VÚC a nimi zriadené RO Ing. Terézia Urbanová 08-09-2020 08:30 17-09-2020 15:00