Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Termín sa PRESUNUL na 9.6.2020 ! Register adries – aplikačná prax a referenčnosť Mgr. Juraj Muravský 07-04-2020 09:00 07-04-2020 13:00  Pozvánka
Termín sa PRESUNUL na 2.6.2020: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2020 Ing. Peter Gallovič 16-04-2020 09:00 16-04-2020 13:30  Pozvánka
ZRUŠENÉ - nový termín oznámime: Špecifiká zaraďovania a odmeňovania /nie len/ pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a problémy aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 21-04-2020 09:00 21-04-2020 13:30  Pozvánka
ZRUŠENÉ !!!! Význam a peripetie práce obecného kronikára v súčastnosti Mgr. Agáta Krupová 22-04-2020 09:00 22-04-2020 13:00  Pozvánka
presunuté z 12.3.: Odmeňovanie volených predstaviteľov samosprávy Mgr. Ladislav Briestenský 28-04-2020 09:00 28-04-2020 13:00  Pozvánka
Praktické skúsenosti samospráv s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) Mgr. Vladimír Pirošík 07-05-2020 09:00 07-05-2020 13:30  Pozvánka
Zákon č. 178/1998 Z. z. z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR: TRHOVÉ MIESTA JUDr. Bohuslav HARVIĽÁK 12-05-2020 09:00 12-05-2020 13:00  Pozvánka
Hlavný kontrolór obce - kontrolná činnosť doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 13-05-2020 09:00 13-05-2020 13:30  Pozvánka
ZRUŠENÉ - presunie sa na nový termín !!!! Územné plánovanie v praxi a z praxe Mgr. Michaela Strakošová 26-05-2020 09:00 26-05-2020 13:00  Pozvánka
presunuté z 2.4.: Sociálny fond a cestovné náhrady v praxi Ing. Mária Kasmanová 26-05-2020 09:00 26-05-2020 13:30  Pozvánka
presunuté z 16.4.2020: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2020 Ing. Peter Gallovič 02-06-2020 09:00 02-06-2020 14:00  Pozvánka
Osobnostný a profesný rast zamestnancov obcí Mgr. Ladislav Briestenský 03-06-2020 09:00 05-06-2020 15:00  Pozvánka
presun z 2.4.: Register adries – aplikačná prax a referenčnosť Mgr. Juraj Muravský 09-06-2020 09:00 09-06-2020 13:30  Pozvánka
ZRUŠENÉ !!!! Športové hry základných škôl regiónu JE Jaslovské Bohunice 11-06-2020 08:30 11-06-2020 14:30  Pozvánka
Pôsobnosť zákonov: Z. č. 552/2003 Z. z. O VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME Z. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME Mgr. Juraj Fíba, riaditeľ odboru verejnej služby Úradu vlády SR; PhDr. Gabriel Forgáč, ÚV SR 23-06-2020 09:00 23-06-2020 13:30  Pozvánka
Športové deň pre zamestnancov OcU členských obcí ZMO 24-06-2020 09:00 24-06-2020 16:00
Samosprávny deň regiónu JE Jaslovské Bohunice 03-09-2020 10:00 03-09-2020 19:00
Akreditovaný kurz MŠ SR: Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá , VÚC a nimi zriadené RO Ing. Terézia Urbanová 08-09-2020 08:30 17-09-2020 15:00  Pozvánka
Pracovná cesta starostov a primátorov samospráva Alsasko a inštitúcie EÚ Štrasburg 13-09-2020 05:00 17-09-2020 23:55  Pozvánka
Pracovné stretnutie starostov a primátorov regiónov JE Jaslovské Bohunice a Stredné Považie 30-09-2020 12:00 02-10-2020 11:00
Samosprávna kvapka krvi 14-10-2020 08:00 14-10-2020 11:00