Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Video seminár
Zákon o podmienkach PREDAJA VÝROBKOV a poskytovania služieb na TRHOVÝCH MIESTACH a zákon o živnostenskom podnikaní z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR – TRHOVISKÁ, TRŽNICE, JARMOKY
JUDr. Bohuslav HARVIĽÁK 01.03.2024 07:00 30.06.2024 23:55  Pozvánka
Video seminár
Správny poriadok (SPRÁVNE KONANIE) pre obce
JUDr. Helena Spišiaková 01.03.2024 10:00 30.06.2024 23:55  Pozvánka
Video seminár
VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa školy a orgány školskej samosprávy
PaedDr. Tibor Lukács 11.03.2024 10:00 30.06.2024 23:55  Pozvánka
Video seminár
ODMEŇOVANIE volených predstaviteľov miest a obcí
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 25.03.2024 07:00 30.06.2024 23:00  Pozvánka
Video seminár
ROZHODNUTIA RIADITEĽA ŠKOLY ELEKTRONICKY - VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ v súlade so zákonom o eGovermente
Ing. Erika Kusyová 22.04.2024 08:00 30.06.2024 23:55  Pozvánka
Online seminár
NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ,
JUDr. Katarína Mrázová 18.06.2024 09:00 18.06.2024 14:00  Pozvánka
Online seminár
2 dňový kurz: Správa listinných a elektronických záznamov v samospráve od A po Z po pre obce, mestá školy a ďalšie ROPO
PhDr. Veronika Nováková, PhD. 20.06.2024 09:00 21.06.2024 13:30  Pozvánka
Ostatné
ŠPORTOVÝ DEŇ pre zamestnancov obecných/mestských úradov členských obcí a miest ZMO, región JE J. Bohunice
27.06.2024 09:30 27.06.2024 15:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
V TRENČÍNE: AKREDITOVANÝ KURZ MŠVVaŠ SR PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce, mestá, VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
Ing. Terézia Urbanová 19.08.2024 08:30 23.08.2024 14:00  Pozvánka
Ostatné
SAMOSPRÁVNY deň
03.09.2024 09:30 03.09.2024 17:00
Prezenčný seminár
Pracovné stretnutie starostov a primátorov regiónov JE Jaslovské Bohunice a Stredné Považie
16.10.2024 11:00 18.10.2024 11:00