Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Garant RVC Trenčín: Akreditovaný kurz PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce, mestá a ich rozpočtové organizácie Ing. Terézia Urbanová 24.08.2022 08:30 09.09.2022 15:30  Pozvánka
Samosprávny deň 06.09.2022 10:00 07.09.2022 09:00  Pozvánka
ONLINE kurz: Minimum HLAVNÉHO KONTROLÓRA alebo vnútorná kontrola samosprávy – inštitút hlavného kontrolóra; 1.stupeň 09.09.2022 09:00 14.10.2022 14:00  Pozvánka
ONLINE seminár: Odpadové hospodárstvo obce – posledné schválené zmeny v roku 2022 Ing. Peter Gallovič 13.09.2022 09:00 13.09.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE seminár: DELIMITÁCIA funkcie starostu - bezpečné ukončenie funkčného obdobia Mgr. Ladislav Briestenský 19.09.2022 09:00 19.09.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE seminár: NOVELA Zákonníka práce - dôležité zmeny RNDr. Jana Motyčková 20.09.2022 09:00 20.09.2022 13:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie starostov a primátorov regiónu ZMO, JE Jaslovské Bohunice - RZ Stredné Považie - ZMO Podunajsko 21.09.2022 13:00 23.09.2022 11:00  Pozvánka
ONLINE SEMINÁR - INVENTARIZÁCIA MAJETKU, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. ELEKTRONICKÉ SPRACOVANIE inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2 Ing. Terézia Urbanová 27.09.2022 09:00 27.09.2022 13:30  Pozvánka
ONLINE seminár: Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 Ing. Mária Kasmanová 04.10.2022 09:00 04.10.2022 13:00
!!!PREZENTAČNÝ seminár v ZASADAČKE !!! Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. Ing. Iveta Ištoková 05.10.2022 09:00 13.10.2022 13:00
ONLINE seminár: Kyberšikana na školách 06.10.2022 09:00 06.10.2022 12:00
ONLINE seminár: Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. Ing. Iveta Ištoková 11.10.2022 09:00 11.10.2022 13:00
ONLINE seminár: Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC. Ing. Terézia Urbanová 13.10.2022 09:00 13.10.2022 13:00
!!! PREZENTAČNÝ seminár v ZASADAČKE !!! Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava a priebeh Mgr. Ladislav Briestenský 13.10.2022 09:00 13.10.2022 12:30
ONLINE seminár: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava a priebeh Mgr. Ladislav Briestenský 18.10.2022 09:00 18.10.2022 12:30
Samosprávna kvapka krvi 19.10.2022 08:00 19.10.2022 11:00  Pozvánka