Vzdelávanie v samospráve

Názov publikácie Autor Príloha
Diár samosprávy 2021 Asociácia vzdelávania samosprávy Príloha
Praktická príručka pre KRONIKÁROV Agáta Krupová; Ľubica Kováčová; Vladimír Pirošík Príloha

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Príloha
Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC) Marek Maslák Príloha
Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi Juraj Tkáč, Miriam Slobodníková Príloha
Zákon o priestupkoch; 2. aktualizované vydanie JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Ekonomika školy a školského zariadenia. 2., aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Rada školy – školská samospráva. Otázky a odpovede Mária Stanislavová Príloha
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia; 2., aktualizované vydanie Anna Böhmerová, Mária Stanislavová
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra; 3. aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
odborný mesačník ODPADY Wolters Kluwer SR s.r.o. Príloha
Zákon o sťažnostiach - komentár JUDr. Matej Horvat, PhD. Príloha
Rozpočtové pravidlá v praxi Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o obecnom zriadení - komentár JUDr. Jozef Tekeli, PhD. - JUDr. Marian Hoffmann, PhD. Príloha
Sprievodca miestnou samosprávou (2.doplnené a prepracované vydanie) Ladislav Briestenský Príloha
GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Zákon o ochrane osobných údajov Praktický komentár Tatiana Valentová, Martin Birnstein, Ján Golais Príloha
Materská škola – organizácia a manažment 2. doplnené a aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Nakladanie s majetkom obce Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
odborný dvojmesačník Verejné obstarávanie - právo a prax Wolters Kluwer SR s.r.o.
odborný mesačník Právo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o.
odborný mesačník Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer SR s.r.o.
Riadenie školy a školského zariadenia (2.aktualizované vydanie) Ingrid Konečná Veverková
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve Ingrid Konečná Veverková
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach Ingrid Konečná Veverková
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár, 2., aktualizované vydanie JUDr. Tatiana Mičudová
Susedské spory v obci JUDr. Helena Spišiaková
Rozpočet obce a vyššieho územného celku Ing. Ingrid Konečná Veverková

Študijné materiály

Názov publikácie Autor Príloha