Vzdelávanie v samospráve

Názov publikácie Autor Príloha
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020 Ing. Terézia Urbanová Príloha
Praktická príručka pre KRONIKÁROV Agáta Krupová; Ľubica Kováčová; Vladimír Pirošík Príloha
MIESTNA SAMOSPRÁVA – Základné princípy fungovania III. kolektív autorov AVS

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Príloha
Zákonník práce; Zákon o kolektívnom vyjednávaní; Komentár. I. a II. zväzok Marek Švec, Jozef Toman a kolektív Príloha
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Riadenie školy a školského zariadenia, 3. aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o regionálnej investičnej pomoci – praktický komentár Vojtech Ferencz, Boris Balog, Boris Škoda, Diana Jokmanová, Martina Stratená Príloha
Zákon o odpadoch – komentár Božena Gašparíková, Pavol Takáč Príloha
Mzdy profesionálne, 2. vyd. Iveta Matlovičová Príloha
Osobitosti v mzdovej učtárni Iveta Matlovičová Príloha
Zákon o pozemkových spoločenstvách – komentár Marek Maslák, Róbert Jakubáč Príloha
Smart regióny v Slovenskej republike - možnosti a realita Iveta Pauhofová, Peter Staněk, Beáta Stehlíková Príloha

Študijné materiály

Názov publikácie Autor Príloha